Eksperiment 10 – Lag snøkrystaller


Utstyr:
Isopor (f.eks. fiskekasse), tørris, brusflaske (1/2 l), tape, syl, saks, fiskesen, binders, svamp, kniv, nåler.

Fremgangsmåte:
1.  Ta av etikettene på brusflasken, og del flasken med en kniv, ca 2 cm fra bunnen.
2.  Bruk sylen til å lage et hull i bunnen av flasken (midt på den delen du har skjært av).
3.  Lag også noen små hull rundt kanten av bunnen (på den delen du har skjært av).
4.  Klipp til en svamp slik at den passer inni den avklipte flaskebunnen.
5.  Fest svampen med nåler gjennom de hullene du lagde på siden av flaskebunnen.
6.  Tre ca 10 cm fiskesene på en nål, og stikk den gjennom hullet i bunnen, og svampen.
7.  Fest enden av fiskesenen med en tape på utsiden av flaskebunnen.
8.  Fest en binders i den frie enden av fiskesenen.
9.  Fukt svampen med vann, og sett de to flaskedelene sammen igjen.
10. Lag en kasse av isopor, ca 20x20x20 cm. Kassen bør ha et lokk som kan tas av og på.
11. I lokket lager du et hull, der det akkurat er plass til brusplasken.
12. Putt brusflasken gjennom hullet, slik at tuten kommer ned (inn i isoporkassen).
13. Ca 5 cm av flasken stikker opp av isoporlokket, inkludert bunnen med svamp inni.
14. Fyll isoporkassen med knust tørris.
15. Stikk flasken ned i tørrisen (og dermed sett lokket på isopokassen).
16. Du har nå en lukket isoporkasse, fylt med tørris. Oppi kassen er en brusflaske, der en binders  henger fritt i en fiskesen. Bunnen av flasken (med svamp) stikker ut av isoporkassen.
17. La kassen stå helt i ro, krystallene er ekstremt skjøre. Sakte (5.10 minutter) vil en snøkrystall vokse frem på fiskesenen, og du kan følge med på prosessen ved å kikke inn gjennom flasken!

Hva skjer:
Vannet i svampen fryser ikke siden det er på utsiden av isoporboksen, men fordamper og fyller luften i flasken med vanndamp. Luften inni i flasken blir nedkjølt til kuldegrader på grunn av den svært kalde tørrisen. Dette gjør at vanndampen i lufta avsettes direkte som iskrystaller på fiskesenen i stedet for å kondensere til vanndråper. Tas flasken ut av isoporkassen vil krystallene smelte umiddelbart.


Tips:
Vær forsiktig når du holder på med tørris, den er svært kald – ca 70 kuldegrader! Hvis du tar litt tørris oppi en bolle med vann, vil du få en svært tøff røyk (CO2) som velter ut av bollen og synker ned til bakken!